Missie

  

Missie: Passend Onderwijs bieden

De Balans kan voldoen aan de zorgplicht binnen de wet passend
onderwijs vanaf 1 augustus 2014 in een regio met een dalend leerlingaantal. Passend Onderwijs vraagt om nieuw beleid en visie voor die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het speciaal Basisonderwijs en meer uitdaging in het regulier basisonderwijs. Er is geen “slagboom” van basisonderwijs naar speciaal basisonderwijs of speciaal basisonderwijs meer. Balans en Fontein werken daarom vanaf 1 augustus 2015 samen en vormen Educatief kind centrum B&F.

Doel van Passend Onderwijs is om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven tot  het volgen van onderwijs  in de eigen leefomgeving. De focus ligt volledig op wat het kind op school nodig heeft om optimaal te profiteren van het basisonderwijs in zijn / haar naaste leefomgeving.

Door als regulier en speciaal basisonderwijs samen te werken kan er effectiever en efficiënter gehandeld worden op de organisatiedomeinen Bestuur & Organisatie, Onderwijs & Identiteit, Financiën, Personeel, Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT. Daarom is er een nieuwe organisatiestructuur bedacht.

Financiën, kennis, medewerkers  en ruimtes worden met elkaar gedeeld met als doel zoveel mogelijk kinderen  passend onderwijs te bieden en de leerkrachten hierin volledig te kunnen ondersteunen. De nieuwe organisatiestructuur is gebaseerd op de gedachte dat  het proces van samenwerken geleid moet worden  in verbondenheid.