Home  › ... Onderwijs › Missie

Missie


Wij leren kinderen vanuit een positieve overtuiging onderzoekend samen te werken en samen te denken met respect en inlevingsvermogen voor de ander, zodat alle kinderen zo veel mogelijk kunnen leren van de leerkracht en van elkaar binnen de lessen.

Wij ondersteunen hierbij ouders in de opvoeding van hun kinderen tot verdraagzame, flexibele burgers met goede kansen op de arbeidsmarkt met onder andere beroepen die door de snelle technologische ontwikkelingen nog niet bestaan, maar waarbij kunnen samenwerken in toenemende mate een belangrijke vaardigheid zal zijn.