Thinking for Learning

 Waarom Thinking for Learning? (T4L)

 

Onder de invloed van technologie is de samenleving aanzienlijk veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven wordt de nadruk gelegd op andere competenties dan voorheen. Dit vraagt om anders leren en dus een aangepast vorm van onderwijs . Zowel de inhoud als de werkwijze staan ter discussie. 

De kernvraag is:

Wat voor onderwijs moeten we kinderen bieden  om in de21e eeuw succesvol te kunnen zijn?

Het  nieuwe leren biedt een antwoord op hoe kinderen toegerust moeten worden om succesvol te zijn in de maatschappij van de 21e eeuw. Het maken van gezamenlijke producten, zelf bepalen hoe je je werk uitvoert, informatie op waarde kunnen schatten, zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen voortgang, zijn voorbeelden van vaardigheden die onze kinderen nodig zullen hebben. Gepersonaliseerd leren heeft en is de toekomst.

 

Wij hebben gekozen voor dit bindend en onderscheidend onderwijsconcept waarin samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en het leren denken bespreekbaar maken centraal staan. Het onderwijsconcept is het uit Engeland afkomstige Thinking for Learning. Om de werkvormen of tools van Thinking for Learning ook in te kunnen zetten bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt gewerkt vanuit de kennis van Mediërend Leren. Hierbij staan de gereedschappen van het denken en de interactie tussen leerkracht/ouder/ondersteuner en de leerling centraal.
Om het proces van samenwerken met alle teamleden te kunnen doorlopen en ieders bijdrage daaraan te kunnen waarderen worden er jaarlijks visievergaderingen ingepland. Van en met elkaar leren staan hierbij centraal
Kijk voor meer informatie onder de knop websites.