Welkom op de website van De Balans!

De Balans is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor kleuters en oudere kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar waarbij de ontwikkeling in de reguliere basisschool stagneerde. Daarnaast kunnen ook kinderen doorstromen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf of cluster 2,3 en 4 onderwijs zoals bijvoorbeeld De Regenboog (cluster 3) of de Piloot en Herstart (cluster 4) mits de school aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen.

Naast de school bestaat ons expertisecentrum voor ambulante begeleiding en ondersteuning in de vorm van arrangementen aan reguliere scholen. Voor meer informatie over "Expertisecentrum Balans" zie de groene tegel links op de site.

In de startgroep of A groep worden leerlingen opgevangen van leerjaar 2 tot en met 4. Dit betekent dat er een onderwijsaanbod voor kleuters en oudere leerlingen wordt aangeboden. Dit is zichtbaar in de inrichting van de groep. Om met deze verschillen tussen de kinderen om te gaan is er naast de leerkracht een gespecialiseerde leerkracht 4 ochtenden aanwezig om de kinderen vanuit Mediërend Leren denkvaardigheden aan te leren waardoor ze meer zelfstandig, zelfsturend en taakgericht leren werken. Wij hebben gemerkt dat kinderen dan veel beter tot leren komen dan wanneer we ze zonder dit aanbod in een andere groep plaatsen. Wanneer de kinderen dit kunnen worden zij na een half jaar, een jaar, anderhalf of twee jaar doorgeplaatst naar een andere groep op De Balans waarna zij hun schoolcarrière vervolgen. Hierbij wordt gekeken naar de mate van zelfsturing en taakgerichtheid.

Er is een kooklokaal, een uitdagende bibliotheek en een prachtig plein. De leerkrachten werken vanuit de overtuiging dat ieder kind talenten en kwaliteiten heeft en dat er altijd ontwikkeling mogelijk is.

Hierbij werken zij vanuit de methodiek van Mediërend Leren en het Engelse onderwijsconcept Thinking for Learning, waarbij regelmatig samengewerkt wordt.

De Balans is onderdeel van het Christelijke Integraal Kindcentrum (IKC) en werkt samen met basisschool De Fontein en christelijke kinderopvangorganisatie Royal Kids Home. Door de samenwerking tussen De Fontein en De Balans is het mogelijk om een flexibel onderwijsaanbod vorm te geven; kinderen kunnen tegelijk onderwijs volgen op beide scholen als dit voor de ontwikkeling nodig is.

Met hartelijke groet,
namens het team van De Balans,

Esmeralda Zegers
Directeur pcsb De Balans & pcb De Fontein


Kijk hier hoe wij passend onderwijs passend maken
Agenda
ma
25
feb

voorjaarsvakantie

di
26
feb

voorjaarsvakantie

wo
27
feb

voorjaarsvakantie

do
28
feb

voorjaarsvakantie

vr
19
apr

meivakantie

za
20
apr

meivakantie

zo
21
apr

meivakantie

Schoolkalender