Overig

Overig  
Door op de titel van het arrangement te klikken download u het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Trajectbegeleiding SO of SBO 
Dossieranalyse en onderbouwing t.b.v. verwijzing SO of SBO 

Traject advisering en begeleiding opstellen beleid 
Adviseren met betrekking tot het opstellen van beleid t.a.v. de werkwijze omtrent bijvoorbeeld dyslexie of gedrag.  

Advisering Schoolondersteuningsteam (SOT). 
Binnen het SOT worden leerlingen besproken vanuit de kaders van het Handelingsgericht Werken (HGW). Dit arrangement zal worden uitgevoerd door een orthopedagoog.