Skip to main content

Overig

Download het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Arrangement onderwijs op zorglocatie

Het aanbieden van onderwijs aan kinderen op een zorglocatie of behandelsetting. De belastbaarheid, onderwijsbehoeften en niveau van onderwijsaanbod wordt in kaart gebracht en de ambulant begeleider biedt onderwijs aan een of enkele kinderen.

Informatieblad OZA

Traject advisering en begeleiding opstellen beleid

Adviseren met betrekking tot het opstellen van beleid t.a.v. de werkwijze omtrent bijvoorbeeld dyslexie of gedrag.

Informatieblad Traject advisering en begeleiding opstellen beleid

Trajectbegeleiding SO of SBO

Dossieranalyse en onderbouwing t.b.v. verwijzing SO of SBO

Informatieblad Trajectbegeleiding SO of SBO