Overig

Door op de titel van het arrangement te klikken download u het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Trajectbegeleiding SO of SBO 
Dossieranalyse en onderbouwing t.b.v. verwijzing SO of SBO 

Traject advisering en begeleiding opstellen beleid 
Adviseren met betrekking tot het opstellen van beleid t.a.v. de werkwijze omtrent bijvoorbeeld dyslexie of gedrag.  

Advisering Schoolondersteuningsteam (SOT). 
Binnen het SOT worden leerlingen besproken vanuit de kaders van het Handelingsgericht Werken (HGW). Dit arrangement zal worden uitgevoerd door een orthopedagoog. 

Arrangement onderwijs op zorglocatie
Het aanbieden van onderwijs aan kinderen op een zorglocatie of behandelsetting. De belastbaarheid, onderwijsbehoeften en niveau van onderwijsaanbod wordt in kaart gebracht en de ambulant begeleider biedt onderwijs aan een of enkele kinderen.