Skip to main content

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daarom hebben wij in een pestprotocol beschreven hoe wij hier als school mee om gaan. Regelmatig evalueren wij ons protocol en passen het aan waar nodig.

 

U kunt ons pestprotocol vinden bij onze documenten