Skip to main content

In het kort

De Balans is een protestants-christelijke school voor speciaal basisonderwijs in de wijk ’s Gravenland in
Capelle aan den IJssel. Op dit moment wordt de school bezocht door ongeveer 85 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Op onze school werken rond de 25 personeelsleden.
Onze school is gehuisvest aan Dorus Rijkersrede 1-3 in Capelle aan den IJssel.
Bestuurlijk valt de Balans onder Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle-Krimpen. Deze
stichting heeft nog 8 andere basisscholen (11 locaties) binnen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den
IJssel.

“Vanuit onze christelijke identiteit verzorgen onze medewerkers kwalitatief goed onderwijs.
Uitgangspunt van onze stichting is dat in ieder kind een talent schuilt. Dat talent willen we helpen ontplooien.
Op alle scholen wordt dit zichtbaar in de wijze waarop we met de kinderen omgaan en ons onderwijs
vormgeven.”