Home  › ... Expertisecentrum › Taal

Taal

Coaching en begeleiding (individuele leerling/groepje/leerkracht/IB’er) op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Arrangementen op maat op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, spelling etc. 
Door op de titel van het arrangement te klikken download u het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Taalarrangement 
Begeleiding op taalontwikkeling voor uitbreiding van de woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Gedurende ten minste 10 weken begeleiden van de leerlingen met inzet van logopedisch materiaal. 

Taalarrangement NT2 
Begeleiding op taalontwikkeling voor uitbreiding van de woordenschat, taalbegrip en zinsbouw gericht op kinderen met NT2 achtergrond. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere de methode Horen, Zien, Schrijven. 

Strategisch lezen ZN3 
Technisch lezen buiten de groep voor zorgniveau 3 dyslexieprotocol, op gestructureerde wijze wordt met kinderen naar een hoger leesniveau toegewerkt met de methode Strategisch Lezen. 

Opstellen handelingsplan traject ZN3 
Opstellen handelingsplan volgens het zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol. Inclusief de afname van 0 meting, tussentoetsen en eindtoetsen.  

Kurzweil 
Leerlingen met dyslexie leren de mogelijkheden van het programma Kurzweil en ze leren deze vaardigheden toepassen in de praktijk. Inclusief voorlichting voor leerkrachten over het gebruiken van Kurzweil. 

Spelling
Spellingbegeleiding a.d.h.v. strategisch spellen voor bijvoorbeeld zorgniveau 3 van het dyslexieprotopcol. 
Inclusief de afname van 0 meting, tussentoets en eindtoets.

Begrijpend Lezen 
Aanleren en leren toepassen van de leesstrategieën, welke nodig zijn bij het begrijpend lezen, zoals: Voorspellen, leesdoel bepalen, voorkennis ophalen, samenvatten, kernwoorden en verwijswoorden herkennen, terugzoeken in de tekst, verder lezen in de tekst. 
Effectief leren gebruiken van een stappenplan Begrijpend lezen, behorend bij de (eigen)methode.

Logopedische screening/dyslexie screening 
Afname van logopedische taaltest(en) om de taalvaardigheid en onderwijsbehoeften van een leerlingtekst in kaart te brengen. Voorbeelden van testen zijn: CELF, Reynell, Schlichting, DST-NL.