Skip to main content
Home  › ... Expertisecentrum › Taal

Taal

Coaching en begeleiding (individuele leerling/groepje/leerkracht/IB’er) op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Arrangementen op maat op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding, spelling etc. 

Begrijpend lezen

Aanleren en leren toepassen van de leesstrategieën, welke nodig zijn bij het begrijpend lezen, zoals: Voorspellen, leesdoel bepalen, voorkennis ophalen, samenvatten, kernwoorden en verwijswoorden herkennen, terugzoeken in de tekst, verder lezen in de tekst. Effectief leren gebruiken van een stappenplan Begrijpend lezen, behorend bij de (eigen)methode.

Informatieblad Begrijpend lezen arrangement

Kurzweil

Leerlingen met dyslexie leren de mogelijkheden van het programma Kurzweil en ze leren deze vaardigheden toepassen in de praktijk. Inclusief voorlichting voor leerkrachten over het gebruiken van Kurzweil.

Informatieblad Kurzweil- arrangement

Logopedische screening/dyslexie screening

Afname van logopedische taaltest(en) om de taalvaardigheid en onderwijsbehoeften van een leerlingtekst in kaart te brengen. Voorbeelden van testen zijn: CELF, Reynell, Schlichting, DST-NL.

Informatieblad logopedisch onderzoek CELF 4 NL - arrangment

Opstellen handelingsplan traject ZN3

Opstellen handelingsplan volgens het zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol. Inclusief de afname van 0 meting, tussentoetsen en eindtoetsen.

Informatieblad opstellen HP traject ZN 3- arrangement

Spelling

Spellingbegeleiding a.d.h.v. strategisch spellen voor bijvoorbeeld zorgniveau 3 van het dyslexieprotopcol. Inclusief de afname van 0 meting, tussentoets en eindtoets.

Informatieblad Spelling arrangement

Taalarrangement NT2

Begeleiding op taalontwikkeling voor uitbreiding van de woordenschat, taalbegrip en zinsbouw gericht op kinderen met NT2 achtergrond. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere de methode Horen, Zien, Schrijven.

Informatieblad taalarrangement NT2

Strategisch lezen ZN3

Technisch lezen buiten de groep voor zorgniveau 3 dyslexieprotocol, op gestructureerde wijze wordt met kinderen naar een hoger leesniveau toegewerkt met de methode Strategisch Lezen.

Informatieblad taalarrangement strategisch Lezen

Taalarrangement

Begeleiding op taalontwikkeling voor uitbreiding van de woordenschat, taalbegrip en zinsbouw. Gedurende ten minste 10 weken begeleiden van de leerlingen met inzet van logopedisch materiaal.

Informatieblad taalarrangement