Gedrag

Door op de titel van het arrangement te klikken download u het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Kort Advies Traject 
In kaart brengen van de onderwijs en ondersteuning behoeften van de leerling door middel van observatie(s). Adviezen opstellen voor de verdere begeleiding in de schoolse setting. Eventueel uit te breiden met (begeleiding bij) het opstellen van een individueel handelingsplan/OPP.  
 

Gedragsregulering in de klas 
Inzicht krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling en de leerling meer zicht laten krijgen op zijn emotieregulatie. De leerkracht wordt voorzien van handelingsadviezen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en gedragsregulatie van de leerling. 

Individuele begeleiding 
Begeleiding op het gebied van taakaanpak en plannen, met als uiteindelijk doel de werkhouding in de klas te verbeteren.  

Sociaal emotionele ontwikkeling (ESSEON-R)
In kaart brengen van de emotionele en sociale ontwikkelingsleeftijd van het kind. Voor het opstellen van handelingsadviezen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en gedragsregulatie van de leerling. Ook als aanvulling op intelligentieonderzoek te gebruiken.