Skip to main content

Gedrag

Download het betreffende informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Gedragsregulering in de klas

Inzicht krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling en de leerling meer zicht laten krijgen op zijn emotieregulatie. De leerkracht wordt voorzien van handelingsadviezen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en gedragsregulatie van de leerling.

Informatieblad Gedragsregulering in de klas

Individuele begeleiding

Begeleiding op het gebied van taakaanpak en plannen, met als uiteindelijk doel de werkhouding in de klas te verbeteren.

Informatieblad Individuele Begeleiding

Kort Advies Traject

In kaart brengen van de onderwijs en ondersteuning behoeften van de leerling door middel van observatie(s). Adviezen opstellen voor de verdere begeleiding in de schoolse setting. Eventueel uit te breiden met (begeleiding bij) het opstellen van een individueel handelingsplan/OPP.

Informatieblad Kort Advies Traject

Sociaal emotionele ontwikkeling (ESSEON-R)

In kaart brengen van de emotionele en sociale ontwikkelingsleeftijd van het kind. Voor het opstellen van handelingsadviezen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en gedragsregulatie van de leerling. Ook als aanvulling op intelligentieonderzoek te gebruiken.

Informatieblad vragenlijst sociale en emotionele ontwikkeling ESSEON-R-2