Onderzoeken

In kaart brengen van de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden van het kind d.m.v. een intelligentieonderzoek. Zowel verbaal als non-verbaal mogelijk bij kinderen vanaf 6 jaar. Het onderzoek kan indien wenselijk uitgebreid worden met observatie(s) en/of andere onderzoeksinstrumenten. Aan de hand van de uitkomsten worden handelingsgerichte adviezen gegeven voor de leerkracht en de ouders. 
Door op de titel van het arrangement te klikken download u het informatieblad waarin de doelgroep, het begeleidingsdoel, de werkwijze en gebruikte methodieken worden beschreven. 

Intelligentieonderzoek WISC-V 
In kaart brengen van de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind d.m.v. het intelligentieonderzoek de WISC-V en het opstellen van handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht en de ouders. 

Intelligentieonderzoek SON-R 
In kaart brengen van de cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind d.m.v. het non-verbale intelligentieonderzoek de SON-R en het opstellen van handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht en de ouders. 

NIO
De NIO geeft op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling een advies over het juiste niveau van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met VWO. De afname is klassikaal. 

ADIT 
Groepsgewijs worden de cognitieve capaciteiten van leerlingen gemeten. De ADIT is een adaptieve toets en wordt digitaal afgenomen. Voor groep 8 wordt ook een advies voor het voorgezet onderwijs weergegeven op de rapportage. 

ESSEON-R 
In kaart brengen van de emotionele en sociale ontwikkelingsleeftijd van het kind. Voor het opstellen van handelingsadviezen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en gedragsregulatie van de leerling. Ook als aanvulling op intelligentieonderzoek te gebruiken.