Skip to main content

Leerlingenraad

Schooljaar 2023-2024

Dit schooljaar is er weer een leerlingenraad actief op De Balans en De Fontein. Vanaf groep 4 en groep C zijn er per klas 2 leerlingen actief in de leerlingenraad. In de eerste vergadering heeft de leerlingenraad de opdracht gekregen om het gesprek aan te gaan in de klas. Wat gaat er goed op school? Wat kan er beter op school? 

Op donderdag 12 oktober was meester Jeffrey, de bestuurder van de scholen, bij ons op school. Meester Jeffrey heeft ook deelgenomen aan onze leerlingenraad. We hebben de meester vragen gesteld, de meester heeft verteld wie hij is en wat hij voor de scholen doet. Ook zijn de verschillende vragen van wat er goed gaat en wat beter kan, besproken met de meester.