Skip to main content

Expertisecentrum Balans

"Mediërend Leren als Basis"

Expertisecentrum Balans biedt ondersteuning aan leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen en ouders van leerlingen op reguliere scholen. Dit doen wij in de vorm van arrangementen op maat die de scholen kunnen bekostigen vanuit het budget van de ongedeelde ondersteuning. Hierbij kan men denken aan arrangementen voor een groepje leerlingen, een individuele leerling, coaching van de leerkracht, advisering binnen het schoolondersteuningsteam op de school, een teamtraining, intelligentieonderzoek, etc. Arrangementen in begeleiding en ondersteuning zijn er o.a. op het gebied van gedrag, lezen, rekenen, Mediërend Leren (leren denken en zelfsturing), taalontwikkeling, Dyslexie.

Dit doen wij o.a. vanuit de kennis van Mediërend Leren waarbij het leren denken en het leerpotentieel van een kind centraal staat i.p.v. dat wat het kind (nog) niet kan.

In het menu hiernaast ziet u op welke gebieden wij arrangementen aanbieden. De verschillende arrangementen binnen zo'n gebied zijn slechts voorbeelden. Wij gaan graag met u in gesprek over wat er nodig is en wat wij hierin voor u kunnen betekenen zodat wij een arrangement op maat kunnen samenstellen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze orthopedagoog mevr. Daphne van den Brink, Coördinator en Ambulant Begeleider van "Expertisecentrum Balans". Mail: d.vandenbrink@stichtingpcpo.nl of tel. 010- 4504295