Skip to main content
Home  › ... Onderwijs

Onderwijs

Onderscheidend schoolprofiel

Het onderwijs op onze school wordt  vormgegeven o.b.v. de volgende uitgangspunten:

  • Christelijke identiteit
  • De ondersteuningsstructuur van het SWV
  • Thinking for Learning
  • Mediërend Leren
  • Handelend leren
  • Bouwen aan een adaptieve school (BAS)

 

Hoe geven we uiting aan de christelijke identiteit?
De kinderen krijgen iedere dag godsdienstonderwijs waarbij de verhalen uit de Bijbel verteld worden, liedjes gezongen worden en er zijn vieringen met Kerstfeest en Pasen. We willen vooral een christelijke school zijn door open, eerlijk en respectvol met elkaar om te gaan. Elkaar de ruimte geven is daarbij een belangrijk gegeven. 

Elk kind en mens is uniek en dient zich op de school veilig en geaccepteerd te voelen. Ook het stellen van grenzen en niet accepteren van onacceptabel gedrag horen hierbij voor ons. De scholen staan open voor iedereen die zich hierin kan vinden.

 

Om binnen het team verder uit te diepen hoe we de christelijke identiteit willen vormgeven hebben we ook een expertisegroep Identiteit.