Skip to main content
Home  › ... Informatief › Aanmelden

Kennismaking en Aanmelding

De Balans is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor kleuters en oudere kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar waarbij de ontwikkeling in de reguliere basisschool stagneerde. Daarnaast kunnen ook kinderen doorstromen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf of cluster 2, 3 en 4 onderwijs zoals bijvoorbeeld SO De Regenboog (cluster 3) of SO de Piloot en Herstart (cluster 4) mits SBO de Balans aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. 

Kinderen kunnen bij ons worden aangemeld mits er voor hen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is aangevraagd of aanwezig is. De huidige school zal deze i.s.m. ouders aanvragen bij het samenwerkingsverband. Indien uw kind nog geen onderwijs volgt zal onze school de TLV i.s.m. ouders aanvragen. 

Wanneer een leerling aangemeld wordt gaat de zorgplicht in en dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd. De aangeleverde informatie wordt beoordeeld door onze orthopedagoog. Zij zal vervolgens het dossier bespreken met de Commissie van begeleiding (CvB). Deze CVB heeft 6 tot 10 weken de tijd om het dossier op toelaatbaarheid en plaatsbaarheid te beoordelen.  

Er geldt voor SBO de Balans een minimale aanmeldleeftijd van 3 jaar, tevens geldt dat een kind zindelijk moet zijn. 

Afhankelijk van de afstand tussen het woonadres van het kind en SBO de Balans komt uw kind in aanmerking voor leerlingvervoer. Verdere informatie hierover vindt u op de website van uw woongemeente.  

Wanneer kan een leerling niet worden aangenomen?

De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. De Balans houdt zich aan de zorgplicht en zal iedere leerling die wordt aangemeld bespreken om te bepalen of aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind kan worden voldaan binnen de scholen of met hulp van derden. Hierbij wordt ook gekeken naar de groep waarbinnen een kind geplaatst zou moeten worden. Wij houden op de Balans een gemiddeld maximum van 15 met uitloop naar 17als de zorgzwaarte van de groep het toelaat. Wanneer gezien de zorgzwaarte van de groep en de onderwijs- of ondersteuningsbehoefte van een nieuw aangemelde leerling, deze leerling niet kan worden aangenomen, worden ouders hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht.

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. 

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Voor een kennismakingsgesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken met onze orthopedagoog mevr. Renske Boukema via 010-4504295. U bent van harte welkom!