Aanmelden

  Kennismaking en Aanmelding  

  De Balans is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs voor kleuters en oudere kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar waarbij de ontwikkeling in de reguliere basisschool stagneerde. Daarnaast kunnen ook kinderen doorstromen vanuit het Medisch Kinderdagverblijf of cluster 2, 3 en 4 onderwijs zoals bijvoorbeeld SO De Regenboog (cluster 3) of SO de Piloot en Herstart (cluster 4) mits SBO de Balans aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen. 

  Kinderen kunnen bij ons worden aangemeld mits er voor hen een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is aangevraagd of aanwezig is. De huidige school zal deze i.s.m. ouders aanvragen bij het samenwerkingsverband. Indien uw kind nog geen onderwijs volgt zal onze school de TLV i.s.m. ouders aanvragen. 

  Wanneer een leerling aangemeld wordt, dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd. De aangeleverde informatie wordt beoordeeld door onze orthopedagoog. Zij zal vervolgens het dossier bespreken met de Commissie van begeleiding (CvB). Deze CVB heeft 6 tot 10 weken de tijd om het dossier op toelaatbaarheid en plaatsbaarheid te beoordelen.  
  Er geldt voor SBO de Balans een minimale aanmeldleeftijd van 3 jaar en 9 maanden, tevens geldt dat een kind zindelijk moet zijn. 

  Afhankelijk van de afstand tussen het woonadres van het kind en SBO de Balans komt uw kind in aanmerking voor leerlingvervoer. Verdere informatie hierover vindt u op de website van uw woongemeente.  

  Voor een kennismakingsgesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken met onze orthopedagoog mevr. Renske Boukema
  via 010-4504295. U bent van harte welkom!