MR en GMR

Medezeggenschapsraad

In deze raad zitten vertegenwoordigers van het team en de ouders. Zij heeft advies en instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het bestuur worden genomen betreffende het reilen en zeilen op De Balans. De M.R. vergadert ongeveer 3 á 4 keer per jaar. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de vertegenwoordigers:

Namens het team:

  • (voorzitter)
  • Juffrouw Anne Marie Blok (secretaris)   

Namens de ouders:

  •      

Inloggen Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR)

In deze raad zitten vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschapsraden van een aantal scholen van ons bestuur; stichting PCPO Capelle en Krimpen aan den IJssel.
Hier worden het beleid, de begroting en de formatie binnen de stichting besproken.

De nieuwsbrieven van de GMR vindt u op de pagina downloads.

Vanuit onze school nemen deze periode 2 leerkrachten deel aan de GMR:

  • Juffrouw Celia de Ruiter
  • Juffrouw Anne Marie Blok