Home  › ... Ouders › MR en GMR

MR en GMR

Medezeggenschapsraad

In deze raad zitten vertegenwoordigers van het team en de ouders. Zij heeft advies en instemmingsrecht t.a.v. beslissingen die door het bestuur worden genomen betreffende het reilen en zeilen op De Balans. De M.R. vergadert ongeveer 3 á 4 keer per jaar. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de vertegenwoordigers:

Namens het team:

  • Marius Lier
  • Maarten Nelemans

Namens de ouders:

  • Ellen Renalda
  • Heidi Uhlenhut

Inloggen Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR)

In deze raad zitten vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschapsraden van een aantal scholen van ons bestuur; stichting PCPO Capelle en Krimpen aan den IJssel.
Hier worden het beleid, de begroting en de formatie binnen de stichting besproken.

De nieuwsbrieven van de GMR vindt u op de pagina downloads.

Vanuit onze school neemt deze periode 1 leerkracht deel aan de GMR:

  • Juffrouw Anne Marie Blok