Skip to main content
Home  › ... Ouders

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap

Voor u als ouder/ verzorger,

Educatief partnerschap: Ouders als partners.

Samenwerken met ouders is laten zien dat je de ontwikkeling van een kind breder ziet dan de muren van het lokaal. Het bespreken van resultaten van kinderen is daar slechts een onderdeel van. Samen met ouders wil het team invulling geven aan een visie op educatief partnerschap. Binnen de scholen zijn de volgende zaken daar al een voorbeeld van: de kind-oudergesprekken op de Fontein, de bespreking van het OPP op de Balans, de open informatie ochtenden en avonden op beide scholen en de gezamenlijke ouderavonden voor ouders van zowel de Balans als de Fontein.

Op deze gezamenlijke ouderavonden wordt het educatief partnerschap door ouders en leerkrachten verder ontwikkeld door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en thinking tools.

Naar aanleiding van de ouderavond in juni 2015 en inzet op de gezamenlijke ouderavond van 13 oktober is samen met ouders een visie op Educatief Partnerschap geformuleerd. Vanuit Diamond Rankings en de stellingen van de Parent Teacher Association (PTA) is de volgende visie geformuleerd in samenhang met de kernwaarden van het team:

“Wij hebben vertrouwen in elkaar (de kinderen, ouders en leerkrachten) waardoor we op gestructureerde en liefdevolle wijze gezamenlijk aan de leerontwikkeling van ieder kind kunnen werken waarbij ouders en leerkrachten partners zijn. Dit alles o.b.v. een heldere communicatie”.

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs (https://oudersenonderwijs.nl) is een stichting voor alle ouders met kinderen in het po, vo en mbo. Op werkdagen kunnen ouders bij Ouders & Onderwijs terecht met hun vragen over het onderwijs. 

Ouderportaal

De leerlinggegevens die op school worden ingevoerd  in het leerlingvolgsysteem Parnassys zijn voor ouders zichtbaar in het Ouderportaal. Dit is een beveiligde omgeving waarin u de volgende zaken kunt zien:

 • Cito toets gegevens van uw kind
 • Absentie van uw kind
 • Contactgegevens van uw kind
 • Medische gegevens van uw kind

Indien u hierin een wijziging wilt doorgeven op het gebied van adres, telefoonnummer of medische gegevens is dit mogelijk door een mail te sturen naar de administratief medewerkster van De Balans mevrouw Wilma Raven. administratie@debalanssbo.nl

Bestuur Stichting PCPO Capelle en Krimpen aan den IJssel

Sbo De Balans is onderdeel van "Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel-Krimpen aan den IJssel".

De stichting bestaat uit 8 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs:

 • pcb De Horizon
 • pcb Het Baken
 • pcb De Groen van Prinsterer
 • pcb De Wegwijzer
 • pcb De Sjalom
 • pcb De Ontmoeting
 • pcb Het Kompas
 • pcb De Fontein
 • pcsb De Balans ( inclusief het Expertisecentrum Balans)

Bestuur gegevens:

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel.

Bestuurskantoor

Kanaalweg 67,
2903 LR Capelle aan den IJssel
Tel: 010-4512197 

 

   

 

www.stichtingpcpo.nl