Skip to main content
Home  › ... Ouders › Social Media

Social Media

Het gebruik van sociale media onder kinderen en pubers is een bron van plezier, maar er doen  zich ook situaties voor waarin kinderen zich niet meer op hun gemak voelen. Soms is er zelfs sprake van grensoverschrijdend gedrag. 

Wij zijn als team alert wanneer er na schooltijd door de leerlingen onderling op verkeerde wijze gebruik wordt gemaakt van een vorm van sociale media. Wij horen dit van de kinderen. Denk hierbij aan Whatsapp, Facebook, Instagram, sms’en en spelletjes waarin ook met elkaar gecommuniceerd kan worden. Het kan voorkomen dat kinderen elkaar uitdagen, onaardig behandelen, schelden of compromitterende foto’s versturen.

Op het moment dat wij dit constateren zullen wij contact opnemen  met de ouders.

Wij vragen van ouders of zij alert willen zijn op negatief gebruik van sociale media. Wanneer er sprake is van negatief gebruik  vragen wij van ouders ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien de situatie hierom vraagt zullen wij contact opnemen met de wijkagent. In de groepen E en F wordt aan dit onderwerp via de lessen van Liefdesplein aandacht besteed. Hierin komt ook het onderwerp seksuele voorlichting aan de orde.