Inspectierapport

De onderwijsinspectie houdt het onderwijs dat op basisscholen wordt gegeven nauwlettend in de gaten. 

Hun bevindingen leest u in het inspectierapport.