Inspectierapport

Op de Balans komt elke twee jaar de inspectie op bezoek.

Hun bevindingen leest u in het inspectierapport.