Skip to main content

Ondersteuningsstructuur

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Wanneer wij als school menen dat uw kind meer of andere ondersteuning nodig heeft dan wij tot op dat moment bieden worden ouders uitgenodigd om dit op school te bespreken. Zo’n overleg noemen we een SOT-overleg. U als ouders bent specialist op het gebied van uw kind. Bij zo’n overleg zijn tenminste de leerkracht en de ouders aanwezig. Hiernaast kunnen andere specialisten aansluiten. In eerste instantie de intern begeleider en vervolgens anderen indien gewenst en nodig.

Vijf keer per jaar wordt een grote SOT-vergadering gepland waarin de ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt besproken.

Het team bestaat tenminste uit de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werkster, de orthopedagoog en indien nodig de directeur. Zij volgen de ontwikkeling van de leerling vanaf de plaatsing tot het einde van zijn verblijf op De Balans.

Hiernaast kunnen er ook ander specialisten aansluiten zoals de logopediste, een gezinscoach, de kinderoefentherapeut, de leerplichtambtenaar indien dit nodig is voor de ontwikkeling van de leerling.