SMW

De maatschappelijk werker

Er is een maatschappelijk werker, van de stichting Mee, verbonden aan onze school. Zij kan van dienst zijn bij:

  • Het zoeken naar antwoorden op vragen binnen het gezin zoals bedplassen, schoolverzuim, gedrag in de thuissituatie enz.
  • Het verstevigen, verduidelijken van de contacten tussen de school en u door middel van persoonlijke gesprekken op school of in de thuissituatie.

De Orthopedagoog

Het werk van de Orthopedagoog, die aan de school verbonden is, bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doet onderzoek naar aanleiding van vragen van de ouders, de leerkracht en de internbegeleider.
  • Is betrokken bij het eindonderzoek van groep 8.
  • Betrokken bij het adviseren van leerkrachten bij vragen en handelingsplannen.