Skip to main content

Logopedie

Elke nieuwe leerling op de Balans wordt door onze logopediste onderzocht op stem- spraak- en taalontwikkelingsproblemen. Mocht een leerling voor logopedische behandeling in aanmerking komen, dan ontvangen ouders hiervoor advies. Met de vraag om logopedische ondersteuning buiten school op te starten vanuit de zorgverzekering.

Daarnaast wordt beoordeeld of hij/zij gedurende een periode door de taalspecialiste/logopediste extra op school in een groepje kan worden begeleid.

Zij screent, samen met de orthopedagoog, de leerlingen op kenmerken van dyslexie. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

Op de Balans volgen we de lees- en spellingsontwikkeling van de leerling nauwkeurig. We werken met de leesmethode Veilig Stap voor Stap en Actief leren lezen voor het aanvankelijke lezen en met de leesmethode Estafette voor voortgezet technisch lezen.

Twee keer per jaar, in december en april/mei, worden de leerlingen getoetst met CITO-toetsten en besproken door de leerkracht, de intern begeleider en de directeur. We volgen het Protocol Leesproblemen en Dyslexie SBO.

Wij streven ernaar lees- en spellingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat er extra hulp (remediëring) geboden kan worden in de groep en/of individueel.

Wanneer we ondanks onze zorg en intensieve begeleiding gedurende een periode van 1 jaar onvoldoende leesontwikkeling zien bij de leerling kan een onderzoek naar dyslexie aangevraagd worden via het CJG.

Dyslectische leerlingen op de Balans komen in aanmerking voor individuele begeleiding van de taalspecialist.

Deze hulp is gericht op:

 • Remediëren:
  deelvaardigheden van het leesproces inoefenen
   
 • Corrigeren:
  leesstrategie verbeteren
   
 • Compenseren:
  inzet van ondersteunende middelen bij het lezen (programma Kurzweil)
   
 • Dispenseren:
  leerling vrijstelling geven m.b.t. leestaken/ het om leren gaan met dyslexie en zijn/haar mogelijkheden en/of beperkingen.
   

Bij de remediëring en het corrigeren maken we gebruik van de inzet van:

 • Individuele begeleiding of in een groepje door taalspecialist vanuit de methodiek van Thinking for Learning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van de Cognitieve functies vanuit Mediërend Leren. Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van Balans digitaal