Logopedie

De Taal- en dyslexiespecialist en logopedist 

Elke nieuwe leerling op De Balans wordt door onze logopediste onderzocht op stem- spraak- en taalontwikkelingsproblemen.
Mocht een leerling voor logopedische behandeling in aanmerking komen, dan wordt beoordeeld of hij/zij gedurende een periode door de logopediste op school kan worden geholpen of dat er buiten school ondersteuning geboden moet worden die vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. Binnen de school is de ondersteuning gericht op de taalontwikkeling en worden de kinderen bij voorkeur in groepjes geholpen. Specifieke logopedische ondersteuning op het gebied van de stem- en spraakontwikkeling wordt bij voorkeur door een logopedist buiten school aangeboden vanuit de zorgverzekering van ouders.