Rots & Water (SOVA)

Kanjer

De vakleerkracht bewegingsonderwijs en de Balansleerkrachten  bevorderen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vanuit de Rots & Watertrainingen. Rots & Water is een psycho-fysieke training. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en een anti-pestprogramma. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind met de kinderen.

Rots en Water maakt gebruik van een psycho-fysieke didactiek. Dit houdt in dat gestart wordt vanuit fysiek handelen waarna vervolgens mentale en sociale vaardigheden worden besproken, aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Door een gerichte aanpak vanuit de Rots &Watertraining trachten we problemen te voorkomen, met als uiteindelijk doel de kinderen te helpen zich op een positieve manier te ontwikkelen.
 

We doen dat door in een de lessen gericht te werken aan:

In de onderbouw:

 • Sterk staan
 • Het 4-stappenplan: gronden, centreren, lichaamstaal en oogcontact
 • Plan A, plan B en plan C. (3x Stop, dit wil ik niet!)
 • De Rots- en waterhouding
 • De transfer van Rots & Water naar het schoolplein

In de bovenbouw:

 • Rots & Water in het persoonlijk contact
 • Ademkracht
 • Grenzen aangeven
 • Intuïtie
 • Mentale kracht: groepsdruk en pesten
 • Mentale kracht: concentratie, visualisatie, zelfvertrouwen